Links

Nasza oferta zawiera linki prowadzące do stron internetowych osób trzecich, na których treści nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy w żadnym wypadku być odpowiedzialni za zamieszczone tam treści.

Za treść stron z linków odpowiada zawsze ich oferent lub operator stron. Strony z linków zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie ustanawiania linków.

 Wtedy nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem.  Stała kontrola merytoryczna stron z linków nie jest możliwa bez konkretnych informacji o ewentualnym naruszeniu prawa.

W razie ujawnienia naruszeń prawa linki takie zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.