This website is currently under construction.

The information and technical documents are therefore no longer up to date.

The current product range of the Hoesch® brand in Germany can be found here: https://www.kingspan.com/de/de-de/produktgruppen/isolierte-sandwichelemente-fur-dach-und-wand/markenvertrieb-hoesch

The current website for all export countries will be available here shortly.

If you have any questions, please contact for assistance:
German speaking: +49 (0) 281 95 250 - 0
English speaking: +49 (0) 2732 599 - 1376

We are looking forward to your call!

 

 

Impressum

Hoesch Bausysteme GmbH

Hammerstraße 11
57223 Kreuztal
Niemcy

Telefon: +49 (0)2732 599-1599
Faks: +49 (0)2732 599-1720

ZARZĄD

David McMahon
Ulrich Reidenbach
Garrett Crowe
Franz Ritzel
André Krause

Siedziba spółki: Kreuztal
Wpis w rejestrze: sąd Amtsgericht w Siegen, nr wpisu HR B 7893
No podatnika U St IdNr: DE 285 611 462

Ta strona zawiera przegląd informacji na temat materiałów firmy Hoesch Bausysteme GmbH i wskazówki prawne dotyczące naszej prezentacji w internecie. Z pytaniami związanymi z firmą Hoesch Bausysteme GmbH lub z uwagami i propozycjami odnośnie tej strony internetowej proszę zwracać się pod następujący adres:

MARKETING Manager

Diana Bathe
Telefon: +49 (0)2732 599-1505
Faks: +49 (0)2732 599-601505

Webdesign & Programming

BECKER.COMMUNICATION, Wenden-Hünsborn
E-Mail: info@becker-communication.de

Wskazówki prawne

Ochrona danych

Hoesch Bausysteme GmbH, firma produkująca systemy i elementy budowlane, cieszy się zainteresowaniem jej produktami. Chętnie podamy wszystkie żądane informacje, w tym celu prosimy też o podanie nam ewentualnie kilku osobistych informacji. Te dane są zupełnie dobrowolne. Firma Hoesch Bausysteme GmbH jako przedsiębiorstwo globalne, działające na całym świecie, posiada cały szereg stron internetowych. Każda informacja, która zostanie przesłana z jakiegokolwiek kraju do jednej z naszych stron, może zostać przekazana elektronicznie do serwera innej naszej strony w innym kraju.  W ten sposób informacje mogą być zbierane, wykorzystywane, zapisywane lub przetwarzane poza krajem, w którym zostały uzyskane. Dane personalne osób, zwracających się do nas poprzez jedną z naszych stron, są zapisywane zgodnie z uregulowaniami prawnymi tego kraju, w którym dana strona jest eksploatowana. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znaleźć można na każdej stronie internetowej.

Prawa autorskie

Copyright 2013 Hoesch Bausysteme GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone. Treść stron internetowych Hoesch Bausysteme GmbH, włącznie z rysunkami, zdjęciami i szatą graficzną, podlega ochronie zgodnie z prawem autorskim i innymi ustawami chroniącymi własność intelektualną. Zabronione jest rozpowszechnianie lub zmiany treści tych stron włącznie z tak zwanym framingiem i podobnymi zabiegami. Ponadto nie wolno tych treści w celach komercyjnych ani kopiować, ani rozpowszechniać, ani zmieniać lub udostępniać osobom trzecim.

Odpowiedzialność

Informacje, które firma Hoesch Bausysteme GmbH publikuje na tej stronie internetowej zostały zebrane z największą starannością i są stale aktualizowane. Mimo najstaranniejszej kontroli nie można zagwarantować uniknięcia błędów. Dlatego firma Hoesch Bausysteme GmbH wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność lub gwarancję za dokładność, kompletność czy aktualność informacji zawartych na tej stronie internetowej. Dotyczy to zwłaszcza stron, z którymi jest połączona przez  hyperlinki. Są to obce strony internetowe, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Dlatego firma Hoesch Bausysteme GmbH wyklucza niniejszym wyraźnie swoją odpowiedzialność za treść takich stron. Firma Hoesch Bausysteme GmbH nie jest także odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów o ochronie danych przez operatorów takich stron. Firma Hoesch Bausysteme GmbH zastrzega sobie prawo wprowadzania w każdej chwili i bez uprzedzenia zmian lub uzupełnień prezentowanych informacji lub danych. O ile nasze strony internetowe zawierają wypowiedzi dotyczące przyszłości, to są one oparte na przekonaniach i ocenach, jakie reprezentuje management naszej firmy i tym samym nieobce im jest ryzyko i niepewność. Firma Hoesch Bausysteme GmbH nie jest zobowiązana do aktualizowania wypowiedzi dotyczących przyszłości. Odpowiedzialność za takie wypowiedzi jest absolutnie wykluczona. Poszczególne dane zawarte w niniejszym materiale należy traktować jako orientacyjne, właściwości gwarantowane są tylko wtedy, gdy zostaną w konkretnym przypadku potwierdzone pisemnie. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.

Znaki towarowe

O ile nie podano inaczej, to wszystkie symbole marek, znajdujące się na stronach internetowych firmy Hoesch Bausysteme GmbH, stanowią chronione znaki towarowe. Dotyczy to zwłaszcza logo firmy i oznakowania.

Prawa licencyjne

Firma Hoesch Bausysteme GmbH zamierza prezentować informacje o sobie i swoich produktach na nowych stronach internetowych w innowacyjnej szacie graficznej. Mamy nadzieję, że spełnimy oczekiwania Państwa. Profilaktycznie informujemy, że zawarte na tych stronach treści, włącznie z patentami, symbolami marek i znakami towarowymi stanowią własność intelektualną chronioną prawem autorskim i innymi odnośnymi ustawami. Ta strona internetowa nie stanowi licencji do wykorzystywania własności intelektualnej przedsiębiorstwa, jakim jest koncern Hoesch Bausysteme. Kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie i przekazywanie dalej tych treści raz inne ich wykorzystywanie bez pisemnego zezwolenia firmy Hoesch Bausysteme GmbH jest niedozwolone.

Referencyjna baza danych

Nie wszystkie rysunki, zdjęcia i teksty zawarte w referencyjnej bazie danych są powiązane wyłącznie lub bezpośrednio ze stosowanym produktem firmy Hoesch Bausysteme. Zamiarem referencyjnej bazy danych jest w każdym wypadku prezentowanie całych projektów, może zatem stanowić bazę danych architektów.  Na zdjęciach i rysunkach mogą się znajdować produkty także innych wytwórców. Przy poszczególnych projektach wskazujemy zawsze wyraźnie na "zastosowane produkty" firmy Hoesch Bausysteme, które w danym wypadku znalazły zastosowanie i zamieszczamy odpowiedni link. Materiał zdjęciowy i tekstowy zebrany przez firmę Hoesch Bausysteme GmbH w rubryce "Referencje" jest chroniony prawem autorskim.  Wszystkie prawa zastrzeżone, zabronione jest zwłaszcza korzystanie bez autoryzacji z materiału zdjęciowego i tekstowego referencyjnej bazy danych.