Jakość i certyfikacja

Jakość rozumiana przez nas

Jakość jest decydująca. Dotyczy to przede wszystkim możliwości statycznego zastosowania elementów i systemów budowlanych.

Stąd wszystkie nasze elementy budowlane spełniają aktualne wymagania odnośnych norm i zarządzeń zarówno niemieckich, jak i międzynarodowych.  Ciągłe wewnątrzzakładowe kontrole produkcji uzupełniane są przez nadzór zewnętrzny ze strony akredytowanych instytutów badawczych, które przeprowadzają kontrole wielokrotnie w ciągu roku. W ten sposób gwarantujemy zgodność produkcji z normami i zapewniamy naszym produktom wymagane cechy statyczne,  konstrukcyjne i techniczno budowlane.

Jako dobrowolny członek EPAQ (European Qualtity Association for Panels and Profiles) spełniamy również wymagania normy EN 14509 i zawartych w niej wytycznych jakościowych. Potwierdza to znak jakości EPAQ.

Nasze wyroby spełniają również wszelkie wymogi wynikające z zasad fizyki budowli. Stąd większość naszych produktów spełniało i spełnia zaostrzone wymogi normy EnEV 2009, która odnośnie budowli przemysłowych weszła w życie 01.10.2009 roku.

Gwarancja

Odnośnie naszych systemów powłok udzielamy gwarancji. Nie tylko my, ale także nasi dostawcy surowców. Bardzo dobrą jakościowo, skuteczną ochronę przeciwkorozyjną osiągamy dzięki zastosowaniu wysoce wartościowych uszlachetnień metalicznych oraz klasy systemów powlekania.

Trwała ochrona środowiska

Oszczędzając zasoby naturalne, energię i stwarzając możliwość recyclingu prawie wszystkich materiałów wyjściowych przyczyniamy się w dużym stopniu do trwałej ochrony środowiska. Z myślą o zapewnieniu przyszłości dla następnych pokoleń. Nasze rozwiązania okładzin budynków pozwalają zaoszczędzić do 40 procent kosztów energii.

Certyfikacja

Elementy budowlane produkowane przez Hoesch Bausysteme GmbH spełniają wymogi obowiązujących dyrektyw europejskich. EPAQuality wyznacza standardy jakościowe w całej Europie i zabezpiecza jakość materiałów budowlanych.

Więcej informacji