This website is currently under construction.

The information and technical documents are therefore no longer up to date.

The current product range of the Hoesch® brand in Germany can be found here: https://www.kingspan.com/de/de-de/produktgruppen/isolierte-sandwichelemente-fur-dach-und-wand/markenvertrieb-hoesch

The current website for all export countries will be available here shortly.

If you have any questions, please contact for assistance:
German speaking: +49 (0) 281 95 250 - 0
English speaking: +49 (0) 2732 599 - 1376

We are looking forward to your call!

 

 

Certyfikaty

Oficjalne znaki / certyfikaty / oznakowania

Znak Ü

Znak Ü jest dowodem, że dany produkt zgodnie z wymogami niemieckiego zezwolenia na zastosowanie jest nadzorowany przez placówki zewnętrzne i utrzymuje wymagane przez to zezwolenie parametry. Jest to zatem znak potwierdzający jakość.
 

Oznakowanie CE

Znak CE jest wymagany dla produktów zgodnych z wymogami odnośnych norm europejskich. Zgodnie z zarządzeniem dotyczącym produktów budowlanych oznacza ono dla producenta / dostawcy obowiązek dostarczenia materiałów Klientowi bez pisemnej deklaracji zgodności. Dane oznaczenia CE znajdujące się w deklaracji zgodności mogą być wyłaniane w różnych procedurach. Stwierdzają one tylko, jakie dane trzeba podać w oświadczeniu. Ponieważ nie ma tu żadnego ustalonego minimalnego poziomu jakościowego, to oznaczenie CE nie jest znakiem jakości i nie jest też nadzorowane przez placówki zewnętrzne.
 

ISO 9001

ISO 9001 to certyfikat jakości, potwierdzający, że dane przedsiębiorstwo zbudowało strukturę organizacyjną, w której wszystkie istotne procesy lub operacje robocze są opisane tak, jak powinny przebiegać, w celu zagwarantowania stabilnej jakości  i zadowolenia Klientów.
 

Certyfikat FM

Certyfikaty FM są certyfikatami amerykańskiego towarzystwa ubezpieczeniowego "FM Global", wydawanymi w przypadkach spełnienia wymogów ustalanych przez tego ubezpieczyciela dla zminimalizowania ryzyka. Certyfikaty te wydaje filia spółki, „FM Approvals“, po przeprowadzeniu różnych badań i kontroli produktów. FM Approvals opracowała specjalny regulamin, zawierający opisy ukierunkowanych na różnego rodzaju produkty specyficznych badań kontrolnych. Kontrole przeprowadzane pod kątem ochrony przeciwpożarowej w firmie Hoesch Bausysteme, spowodowały, że wszystkie płyty warstwowe wyprodukowane w 2010 roku otrzymały atest „FM 4880 do nieograniczonych wysokości". Co roku przeprowadzany jest także tutaj audyt jakości. Obecnie trwają prace nad certyfikatem dla blach trapezowych oraz planujemy nad rozszerzenie certyfikacji dla płyt warstwowych o badania wg FM Standard 4881.
 

Certyfikaty LPCB

Certyfikaty LPCB – to certyfikaty, które obowiązują w przede wszystkim w Wielkiej Brytanii.Te certyfikaty wydawane są na różne produkty, po różnych badaniach, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. W przypadku produktów firmy Hoesch Bausysteme te badania ochrony przeciwpożarowej plus nadzorowanie jakości dają pozytywne wyniki i wpis do „Red Book“. Produkty bez takiego wpisu nie mogą być stosowane w budownictwie w Wielkiej Brytanii. Aby otrzymać certyfikat produkty muszą przejść próbę pożarowo-techniczną, potem mają miejsce coroczne audyty połączone z próbami na mniejszych obiektach. Certyfikat dla firmy Hoesch Bausysteme został wydany zgodnie z normą kontrolną LPS 1181, certyfikat główny ma numer 657a, z podnumerami dla poszczególnych przetestowanych produktów.
 

Certyfikaty VKF / AEAI

Certyfikaty VKF / AEAI wymagane są tylko w Szwajcarii. Wystawiane są przez VKF (Association of Cantonal Fire Insurers). Warunkiem wystawienia certyfikatu pomyślne przejście przez płyty warstwowe typ sandwich specjalnych badań, pozwalających na zakwalifikowanie do odpowiedniej klasy produktów budowlanych wg przepisów szwajcarskich.  Także wyniki badań ognioodporności produktów otrzymują odpowiednią szwajcarską klasyfikację.
 

A2

Oznakowanie A2-Stempel zostało stworzone dla udokumentowania, że wszystkie elementy płyt warstwowych z serii "isorock" są w całości zaklasyfikowane jako "niepalne" (A2, s1 – d0 wg DIN EN 13501-1), a nie tylko rdzeń, jak w przypadku innych płyt na rynku.
 

Pieczęć ENEV

ENEV to pieczęć atestująca, że dane produkty w zależności od swej grubości są w stanie spełnić minimalne wymogi a nawet wyższe dla dachu i ściany zawarte w "Rozporządzeniu o oszczędzaniu energii z roku 2009" (ENEV 2009) wg zawartych tam testów. Minimalne wartości bazują na wartościach współczynnika U.
 

Firetec

Firetec - to produkty wykazujące lepsze właściwości, niż te wynikające z klasy produktów budowlanych i/lub ognioodporności. W tego płytach warstwowych stosowany jest ulepszony rdzeń ze zmodyfikowanego materiału.