This website is currently under construction.

The information and technical documents are therefore no longer up to date.

The current product range of the Hoesch® brand in Germany can be found here: https://www.kingspan.com/de/de-de/produktgruppen/isolierte-sandwichelemente-fur-dach-und-wand/markenvertrieb-hoesch

The current website for all export countries will be available here shortly.

If you have any questions, please contact for assistance:
German speaking: +49 (0) 281 95 250 - 0
English speaking: +49 (0) 2732 599 - 1376

We are looking forward to your call!

 

 

Certificaten

Officiële keurmerken / certificaten / markeringen

Ü-keurmerken

Ü-keurmerken leveren het bewijs, dat een product overeenkomstig de betreffende Duitse goedkeuring (door derden) werd gecontroleerd en dat aan de minimumwaarden van deze goedkeuring werd voldaan. Dat maakt Ü-keurmerken tot kwaliteitskeurmerken.
 

CE-markering

CE-markering is voorgeschreven voor producten, die in een Europese norm worden gedefinieerd. Volgens de bouwproductenvoorschriften staat de markering voor een prestatieverklaring, die de fabrikant / leverancier ongevraagd moet leveren. De gegevens op de CE-markering kunnen naar verschillende procedures worden aangegeven. Ze stellen alleen vast welke gegevens moeten worden verstrekt. Er wordt geen minimumniveau vastgelegd, daardoor is de CE-markering geen kwaliteitskeurmerk en vindt ook geen controle (door derden) plaats.
 

ISO 9001

ISO 9001 is de kwaliteitsmanagement-certificering voor een firma die bevestigt, dat de firma een gestructureerde organisatie heeft opgebouwd, waarin alle belangrijke processen of arbeidsstappen zijn beschreven met als doel een gelijkblijvende kwaliteit voor haar producten te garanderen ten bate van een hoge klanttevredenheid.
 

FM – certificaten

FM – certificaten vertegenwoordigen interne vrijgave van de Amerikaanse verzekeringsmaatschappij "FM Global“, die daarmee wil waarborgen, dat het verzekeringsrisico bij het aanhouden van haar richtlijnen wordt geminimaliseerd. De certificaten worden na diverse productkeuringen verstrekt door de dochtermaatschappij „FM Approvals“. FM approvals heeft voor deze keuringen een eigen reglement opgesteld, waarin de verschillende productspecifieke keuringen worden beschreven. Tot nu heeft Hoesch Bausysteme de brandkeuringen volgens „FM 4880 voor onbegrensde hoogten“ voor alle sandwichproducten, die in het jaar 2010 actueel waren, goed afgesloten. Ook hier vindt een jaarlijkse kwaliteitsaudit plaats. Op dit moment wordt gewerkt aan een certificaat voor trapeziumprofielen en nagedacht over een uitbreiding van het certificaat voor sandwichproducten met keuringen volgens FM standaard 4881.
 

LPCB – certificaten

LPCB – certificaten gelden in de eerste plaats voor Groot-Brittannië. De certificaten worden verstrekt voor diverse producten en keuringen en dienen in de eerste plaats de veiligheid van de gebruiker. Voor de producten van Hoesch Bausysteme betreft het brandkeuringen met kwaliteitsbewaking; producten met een goed resultaat worden opgetekend in het „Red Book“. Zonder deze registratie mag in de UK niet met de producten worden gebouwd. Het verkrijgen van het certificaat is naast de eerste brandtechnische keuring in een uitgebreid onderzoek gebonden aan een jaarlijkse audit met herhaalde brandkeuringen aan kleine proefdelen. Het certificaat voor Hoesch Bausysteme werd doorgevoerd volgens de testnorm LPS 1181 en heeft certificaathoofdnummer 657a met ondernummers voor de betreffende gekeurde producten.
 

VKF / AEAI certificaten

VKF / AEAI certificaten worden alleen in Zwitserland verlangd. Ze worden verstrekt door de „Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen“. Het certificaat bevat eigen keuringen voor de bepaling van de bouwmateriaalklasse naar Zwitserse voorschriften voor sandwichproducten. Daarnaast worden de resultaten voor brandwerendheidskeuringen omgezet naar de Zwitserse classificaties.
 

A2-stempels

A2-stempels werden gecreëerd om te documenteren dat alle producten van de serie „isorock“ als sandwichelement als „niet brandbaar“ (A2, s1 – d0 volgens DIN EN 13501-1) werden geclassificeerd en niet alleen het kernmateriaal, zoals bij vele marktconcurrenten.
 

ENEV-keurmerken

ENEV-keurmerken wijzen erop, dat deze producten naargelang de dikte van dit product in staat zijn, te voldoen aan de in vereenvoudigde bewijsprocedure van de „Energiebesparingsvoorschriften 2009“ verlangde minimum referentiewaarden voor dak en wand of zelfs onder deze waarden blijven. De minimum waarden zijn gedefinieerd aan de hand van de U-waarde naargelang de bedrijfstemperatuur van het gebouw.
 

Firetec

Firetec-producten beschikken over betere eigenschappen met het oog op bouwmateriaalclassificatie en / of brandweerstand. Bij deze sandwichelementen wordt een ten opzichte van de standaard sandwichelementen gemodificeerd kernmateriaal gebruikt, dat hogere kosten met zich meebrengt en dus de hogere prijs van de Firetec-elementen rechtvaardigt.