This website is currently under construction.

The information and technical documents are therefore no longer up to date.

The current product range of the Hoesch® brand in Germany can be found here: https://www.kingspan.com/de/de-de/produktgruppen/isolierte-sandwichelemente-fur-dach-und-wand/markenvertrieb-hoesch

The current website for all export countries will be available here shortly.

If you have any questions, please contact for assistance:
German speaking: +49 (0) 281 95 250 - 0
English speaking: +49 (0) 2732 599 - 1376

We are looking forward to your call!

 

 

Impressum

Hoesch Bausysteme GmbH

Hammerstraße 11
57223 Kreuztal
Deutschland

Telefoon: +49 (0)2732 599-1599
Telefax: +49 (0)2732 599-1720

Directie

David McMahon
Ulrich Reidenbach
Garrett Crowe
Franz Ritzel
André Krause

Gevestigd in: Kreuztal
Handelsregister: Amtsgericht Siegen, HR B 7893
USt-IdNr.: DE 285 611 462

Deze website biedt u een overzicht van de informatie over Hoesch Bausysteme GmbH en de wettelijke aanwijzingen over onze internet-presentatie. Voor vragen over Hoesch Bausysteme GmbH of ook suggesties voor de opbouw of inhoud van deze website kunt u zich wenden aan de volgende contactpersonen:

Marketing Manager

Diana Bathe
Telefoon: +49 (0)2732 599-1505
Telefax: +49 (0)2732 599-601505

Webdesign & Programming

BECKER.COMMUNICATION, Wenden-Hünsborn
E-mail: info@becker-communication.de

Wettelijke aanwijzingen

Gegevensbeveiliging

Hoesch Bausysteme GmbH verheugt zich over uw interesse aan onze firma en diens producten. Om de door u gewenste informatie zo volledig mogelijk te kunnen verstrekken, verzoeken wij u evt. om persoonlijke gegevens op te geven. Deze gegevens zijn volledig vrijwillig. Als globale firma beheert Hoesch Bausysteme GmbH wereldwijd een reeks van websites. Alle informatie die in elk willekeurig land aan onze website wordt gestuurd, kan elektronisch aan een server voor één van deze websites naar een ander land worden gestuurd. Daar kan deze informatie buiten het land waarin deze werd vastgelegd, worden gebruikt, opgeslagen of verwerkt. Uw persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met de gegevensbeschermende voorschriften van het land waarin de website wordt beheerd opgeslagen. Gedetailleerde informatie over het thema gegevensbeveiliging vindt u op de betreffende website.

Auteursrechten

Copyright 2013 Hoesch Bausysteme GmbH. Alle rechten voorbehouden. De inhoud inclusief afbeeldingen en vormgeving van de Hoesch Bausysteme GmbH-website vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom. De verspreiding of verandering van de inhoud van deze pagina's inclusief van de zogenaamde framing en vergelijkbare ingrepen is niet toegestaan. Daarnaast mag deze inhoud niet worden gekopieerd, verspreid, veranderd of toegankelijk worden gemaakt voor derden voor commerciële doeleinden.

Aansprakelijkheid

De informatie die Hoesch Bausysteme GmbH op deze website ter beschikking stelt, werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt doorlopend geactualiseerd. Ondanks uiterst zorgvuldige controle kunnen onjuistheden voorkomen. Hoesch Bausysteme GmbH kan in geen enkele vorm aansprakelijk worden gesteld wat betreft de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de op deze website geleverde informatie. Dit geldt in het bijzonder ook voor websites, waar door middel van een hyperlink op wordt verwezen. Het betreft hier websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze sites. Om die reden is Hoesch Bausysteme niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Hoesch Bausysteme GmbH is ook niet verantwoordelijk voor de voorzorgsmaatregelen voor gegevensbescherming van de beheerders van deze websites. Hoesch Bausysteme GmbH behoudt zich het recht voor, te allen tijde en zonder aankondiging wijzigingen of aanvullingen op reeds geleverde informatie of gegevens door te voeren. Voor zover onze websites op de toekomst gerichte uitspraken bevatten, zijn deze gebaseerd op ovetuigingen en inschattingen van het Hoesch Bausysteme management en onderhevig aan risico's en onzekerheden. Hoesch Bausysteme GmbH is niet verplicht deze op de toekomst gerichte uitspraken te actualiseren. Wij zijn niet aansprakelijk voor desbetreffende uitspraken. De detailgegevens in deze brochure gelden alleen als verzekerde eigenschappen, indien ze respectievelijk in het specifieke geval als dusdanig schriftelijk bevestigd zijn. Technische wijzigingen voorbehouden.

Handelsmerken

Voor zover niet anders vermeld, zijn alle op de Hoesch Bausysteme GmbH-websites gebruikte merken wettelijk beschermd. Dit geldt met name voor firmalogo's en handelsmerken.

Licentierechten

Hoesch Bausysteme GmbH beoogt zich te presenteren met een innovatieve en informatieve website. Wij hopen dat wij aan uw verwachting hebben voldaan. Uit voorzorg wijzen wij u erop, dat het intellectueel eigendom inclusief octrooien, merken en auteursrechten op deze website wettelijk is beschermd. Met deze website verlenen wij geen licentie voor gebruik van het intellectueel eigendom van bedrijven van het Hoesch Bausysteme concern. De reproductie, verspreiding, weer- of doorgave en ander gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hoesch Bausysteme GmbH.

Referentiedatabank

Alle afbeeldingen en teksten in de referentiedatabank staan niet uitsluitend of direct in verbinding met het gebruikte bouwproduct van Hoesch Bausysteme. In de referentiedatabank worden telkens totale projecten weergegeven, de databank kan daarom ook als architectuurdatabank worden gebruikt. Afbeeldingen kunnen ook producten van andere fabrikanten bevatten. Wij wijzen bij de projecten uitdrukkelijk onder "gebruikte producten" op de bouwproducten van Hoesch Bausysteme die werden gebruikt, onder vermelding van de bijbehorende link. Het onder de rubriek "Referenties" getoonde beeld- en tekstmateriaal is verzameld door bedrijven van Hoesch Bausysteme GmbH en auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden, in het bijzonder is het niet geautoriseerde gebruik van beeld- en tekstmateriaal van de referentiedatabank verboden.