This website is currently under construction.

The information and technical documents are therefore no longer up to date.

The current product range of the Hoesch® brand in Germany can be found here: https://www.kingspan.com/de/de-de/produktgruppen/isolierte-sandwichelemente-fur-dach-und-wand/markenvertrieb-hoesch

The current website for all export countries will be available here shortly.

If you have any questions, please contact for assistance:
German speaking: +49 (0) 281 95 250 - 0
English speaking: +49 (0) 2732 599 - 1376

We are looking forward to your call!

 

 

Impresszum

Hoesch Bausysteme GmbH

Hammerstraße 11
57223 Kreuztal
Deutschland

Telefon: +49 (0)2732 599-1599
Telefax: +49 (0)2732 599-1271

Ügyvezetés

David McMahon
Ulrich Reidenbach
Garrett Crowe
Franz Ritzel
André Krause

Társaság székhelye: Kreuztal
Cégjegyzék: Cégbíróság Siegen, HR B 7893
Közösségi adószám.: DE 285 611 462

Ez az oldal áttekintő információkat nyújt Önnek a Hoesch Bausysteme GmbH ról és jogi információkat nyújt internetes megjelenésünkről. A Hoesch Bausysteme GmbH-t érintő kérdések vagy jelen weboldal felépítését érintő javaslataival kérjük forduljon a következő címhez:

Marketing manager

Diana Bathe
Telefon: +49 (0)2732 599-1505
Telefax: +49 (0)2732 599-601505

Webdesign & Programming

BECKER.COMMUNICATION, Wenden-Hünsborn
E-Mail: info@becker-communication.de

Jogi tájékoztatás

Adatvédelem

A www.hoesch-bau.hu oldalon történő kapcsolat felvételi és hírlevél küldő szolgáltatást a Hoesch Bausystem Gmbh (továbbiakban: Üzemeltető) működteti. A Hoesch Bausystem Gmbh. által üzemeltetett és fenntartott www.hoesch-bau.hu oldal építőipari szaktevékenységhez kapcsolódik, építőiparban tevékenykedő szakemeberek információs forrásaként kíván megjelenni. A Hoesch Építőelmek Kft. aktuális eseményeiről, új termékeiről, friss információkkal hírlevelet küldd ki rendszeresen az önkéntesen feliratkozó, informálódni kívánó személyeknek. A Hoesch kapcsolat felvételi és hírlevél küldő rendszerében az Üzemeltető által kezelt személyes adatok felhasználására kerül sor. A felhasznált személyes adatok a természetes személy neve, telefonszáma, e-mail címe, levelezési címe, valamint olyan specifikus adatok, amelyek az e-mailek, hírlevelek küldése és egyéb szolgáltatások ismertetése során felhasználásra kerülnek (pl. targetáláshoz szükséges adatok, statisztikák készítése).

Az Üzemeltető törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

- személyes adatfeldolgozása az adatkezelés célját megfelelően szolgálja;
- az adatfeldolgozás minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
- a személyes adatok felvétele és feldolgozása tisztességes és törvényes;
- az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;
- ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatfeldolgozás úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;
- az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

Az adatokhoz az Üzemeltető érdekkörében eljáró azon személyek férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok feldolgozásával kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.
Az adatkezelés céljai: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, regisztrált szolgáltatás nyújtása, statisztikák készítése, reklámüzenetek, hírlevelek célzott küldése, valamint programok, rendezvények ajánlása, nyereményjátékban való részvétel esetén sorsolás elsősorban, de nem kizárólag e-mail-en. Másfelől az adatkezelő az adatokat elemzési célokra, szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá, a látogatók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának elősegítésére használja fel.
A regisztrált személy a személyes adatainak megadásával felhatalmazza az Üzemeltetőt, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag a fent említett weboldalán mindenkor feltüntetett szponzorok számára továbbadja információk célzott küldése céljából.  Az Üzemeltető törli az adatokat, ha azt hatóság vagy bíróság elrendeli, illetve amennyiben a regisztrált személy erre írásos formában (e-mail) felkéri az Üzemeltetőt. A személyes adatok törlése végérvényes, vissza nem állítható. Az Üzemeltető minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Üzemeltető az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

Szerzői jogok

Copyright 2013 Hoesch Bausysteme GmbH. Minden jog fenntartva. A Hoesch Bausysteme GmbH weboldalának tartalma a képekkel együtt és felépítése a szerzői jog és más, szellemi tulajdont védő törvények védelme alatt áll. Ezen oldalak terjesztése és tartalmának megváltoztatása az úgynevezett framingekkel és hasonló műveletekkel együtt nem engedélyezett. Ezentúl jelen tartalom kereskedelmi célból nem másolható, terjeszthető, változtatható meg, és nem tehető hozzáférhetővé harmadik fél számára.

Felelősség

A Hoesch Bausysteme GmbH  jelen honlapon tartalmát a legnagyobb körültekintéssel állította össze rendelkezésre bocsát és folyamatosan aktualizálja.  A Hoesch Bausysteme GmbH a jelen honlapon szereplő információk pontossága, teljessége és aktualitása kapcsán nem vállal felelősséget. Mindez különösen érvényes azokra a weboldalakra, amelyekre hiperlink formájában történik utalás. Ennek kapcsán olyan idegen weboldalakról van szó, amelyek tartalmát nem tudjuk befolyásolni.  A Hoesch Bausysteme GmbH az ilyen weboldalak üzemeltetőinek adatvédelmi intézkedéseiért sem vállal felelősséget. A Hoesch Bausysteme GmbH fenntartja magának a jogot, hogy a rendelkezésére bocsátott információkat vagy kiegészítéseket bejelentés nélkül mindenkor megváltoztassa.  A jelen adatlapon szereplő egyes adatok csak akkor számítanak garantált tulajdonságoknak, ha azok konkrét esetben kifejezetten ilyenekként kerülnek igazolásra. Műszaki változtatások joga fenntartva.

Márkajelzések

Amennyiben az másképpen nem kerül feltüntetésre, a Hoesch Bausysteme GmbH összes internetes oldalán feltüntetett márka márkajogilag védett. Ez főként a céglogókra és emblémákra érvényes.

Licencjogok

A Hoesch Bausysteme GmbH egy innovatív és informatív weboldalon keresztül mutatkozik be.  Jelen websiteon található szellemi tulajdon a szabadalmakkal, márkákkal és szerzői jogokkal együtt jogilag védett. Jelen weboldal nem biztosít licencet a Hoesch Bausysteme konszern vállalatai szellemi tulajdonának használatára. A sokszorosítás, terjesztés, továbbadás és egyéb használat a Hoesch Bausysteme GmbH írásbeli hozzájárulása nélkül nem engedélyezett.

Referencia-adatok bankja

A referencia-adatok bankjánban lévő összes ábra és szöveg nemcsak a Hoesch Bausysteme felhasznált termékeivel állnak kapcsolatban. A referencia-adatok bankjában komplett projektek kerülnek bemutatásra és az építészeti adatbankként is használható. Az ábrák más gyártók termékeit is mutathatják. A projekteken belül a "Felhasznált termékek" alatt kifejezetten utalunk a Hoesch Bausysteme olyan termékeire, amelyek felhasználásra kerültek és megadunk hozzá egy linket is.  A "Referenciák" rubrika alatt mutatott kép- és hanganyagot a Hoesch Bausysteme GmbH állította össze és az szerzői jogilag védett. Az összes jog fenntartva, különösen a referencia-adatok bankjában található kép- és szöveganyag engedély nélküli használata nem engedélyezett.