Hoesch

isowelle®

Svěží design pro odpovídající fasády

Hoesch isowelle® – moderní fasádní prvek pro svěží a kreativní vzhled stěny. Hoesch isowelle® lze bezproblémově kombinovat s panely Hoesch isowand vario® a poskytuje vám tak širší tvůrčí prostor.

Oblasti použití

  •  
 
  • Vlastnosti výrobku
  • Tabulky údajů

Vlastnosti výrobku

  • Vzhledově náročný, moderní design
  • Díky identické geometrii spáry lze kombinovat s panely Hoesch isowand vario®
  • Třída nehořlavosti až B-s1, d0 dle EN 13501-1
  • Délky až 20 m
  • K dostání s tloušťkami prvků 84 mm a 104 mm
Profilování pláště Vlna
(W)
Linkované
(L)
Hladké
(E)
Vnější plášť    
Vnitřní plášť    

■ K dodání / ● na přání

Stavební fyzikální údaje pro provedení s jádrem IPN3

Tloušťka prvku Tloušťka materiálu Max. Hmotnost Tepelný odpor Součinitel prostupu tepla Tepelný odpor Součinitel prostupu tepla
Vnější Vnitřní dodávaná délka dle EN ISO 6946 dle EN 13165 a EN 14509 s vlivem spár
d
mm
tNa
mm
tNI
mm
m kg/m2 R
m2K/W
U
W(m2K)
R
m2K/W
U
W(m2K)
84* 0,60 0,75
0,60
20,0 15,2 2,66 0,29 2,65 0,37
13,9
104 16,0 3,61 0,23 3,60 0,27
14,7

Poznámka: *na přání. Normy EN musí být používány v rámci právní formy specifické pro danou zemi.
Všechny údaje se týkají technických možností. 

Jednotlivé údaje obsažené v tomto technickém listu platí jako přislíbené vlastnosti jen tehdy, pokud je to v konkrétním případě výslovně jako takové písemně potvrzeno. Technické změny vyhrazeny.