This website is currently under construction.

The information and technical documents are therefore no longer up to date.

The current product range of the Hoesch® brand in Germany can be found here: https://www.kingspan.com/de/de-de/produktgruppen/isolierte-sandwichelemente-fur-dach-und-wand/markenvertrieb-hoesch

The current website for all export countries will be available here shortly.

If you have any questions, please contact for assistance:
German speaking: +49 (0) 281 95 250 - 0
English speaking: +49 (0) 2732 599 - 1376

We are looking forward to your call!

 

 

Odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto také nemůžeme převzít zodpovědnost za tyto cizí obsahy.

Za obsahy odkazovaných stránek je zodpovědný vždy daný poskytovatel služeb nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly zkontrolovány v době propojení, zda neobsahují  přestupky proti zákonům.

V době propojení nebyly zjištěny žádné protiprávní obsahy. Stálou kontrola obsahů propojených stránek ale není bez konkrétního podezření na porušení práva provádět.

Při zjištění protiprávního jednání se budou takové odkazy okamžitě odstraněny.