Odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto také nemůžeme převzít zodpovědnost za tyto cizí obsahy.

Za obsahy odkazovaných stránek je zodpovědný vždy daný poskytovatel služeb nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly zkontrolovány v době propojení, zda neobsahují  přestupky proti zákonům.

V době propojení nebyly zjištěny žádné protiprávní obsahy. Stálou kontrola obsahů propojených stránek ale není bez konkrétního podezření na porušení práva provádět.

Při zjištění protiprávního jednání se budou takové odkazy okamžitě odstraněny.