This website is currently under construction.

The information and technical documents are therefore no longer up to date.

The current product range of the Hoesch® brand in Germany can be found here: https://www.kingspan.com/de/de-de/produktgruppen/isolierte-sandwichelemente-fur-dach-und-wand/markenvertrieb-hoesch

The current website for all export countries will be available here shortly.

If you have any questions, please contact for assistance:
German speaking: +49 (0) 281 95 250 - 0
English speaking: +49 (0) 2732 599 - 1376

We are looking forward to your call!

 

 

Kvalita a certifikace

Vynikající kvalita pro vás

Kvalita rozhoduje. To platí v první řadě pro statické vlastnosti stavebních prvků a systémů.

Všechny stavební prvky jsou vyráběny podle aktuálních příslušných německých a mezinárodních norem a nařízení. Průběžné vnitropodnikové výrobní kontroly se doplňují několikrát ročně externím auditem, prováděným akreditovanými zkušebními instituty. To je zárukou výroby odpovídající normám a tedy i nezbytných statických a stavebně technických vlastností.

Jako dobrovolný člen asociace EPAQ (European Qualtity Association for Panels and Profiles) se kromě požadavků vyplývajících z EN 14509 řídíme také kvalitativními směrnicemi této organizace. To je potvrzeno pečetí kvality EPAQ.

Závazné jsou pro nás ovšem i stavebně fyzikální požadavky. Proto mnohé z našich produktů již splňují zpřísněné požadavky nařízení o úspoře energie EnEV 2009, které vstoupilo v platnost zejména pro průmyslové stavby dne 1.10.2009.

Záruka

Na naše nanášecí systémy poskytujeme rozsáhlé záruky, a to nejen my, ale také naši dodavatelé výchozích materiálů. Vysoce kvalitní ochrany proti korozi dosahujeme použitím vysoce kvalitních zušlechtěných kovů a dalších prvotřídních systémů povrchové úpravy.

Trvalá udržitelnost

Šetrným zacházením se zdroji, úsporou energie a recyklací téměř všech výchozích materiálů dosahujeme vysokého stupně udržitelnosti. Trvalá udržitelnost znamená budoucnost pro další generace. Naše řešení opláštění budov mohout snížit energetické náklady až o 40 procent.

Certifikace

Stavební produkty společnosti Hoesch Bausysteme GmbH odpovídají platným evropským směrnicím. EPAQuality definuje kvalitativní standardy pro celou Evropu a zabezpečuje tak kvalitu stavebních systémů.

Další informace