Protikondenzační tkanina pro trapézové profily Hoesch

 

Trapézové profilové plechy se výborně hodí pro jednoplášťové střešní konstrukce. Vzhledem k chybějící tepelné izolaci může při změně počasí na spodní straně profilového plechu příležitostně docházet ke tvoření kondenzátu (ochlazení plechu pod rosný bod). V důsledku odkapávání kondenzované vody může dojít poškození vlhkostí.

Trapézové profily Hoesch jsou proti volitelně k dostání s protikondenzační tkaninou, která přejímá funkci regulátoru kondenzátu a účinně brání odkapávání kondenzátu.

Použitá tkanina, polyesterová jehlová textilie, má světle šedý odstín. Materiál není savý. Účinek zadržování vlhkosti na rozdíl od jiných systémů tkví v tom, že voda je dočasně až do svého odpaření „držena“ v mezerách mezi vlákny, a tak je zabráněno odkapávání.

Zásobník vlhkosti:
Tento „zádržný účinek“ je nuceně omezen, proto je absorpce vody závislá i na sklonu střechy a u typu tkaniny, kterou používáme, se pohybuje mezi asi 500 – 900 g/m².

Tkanina se hodí pro použití v zemědělství a vykazuje dobrou odolnost vůči chemikáliím.
Tkanina může být čištěna vysokým tlakem.

Hlavní oblasti použití: Jednoplášťová, neizolovaná zastřešení pro tribuny, stadiony, zemědělské objekty, odstavná místa pro stroje a vozidla, přístřešky, atd.